O firmie

Adwokat Michalina Adamczyk

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi kancelarię adwokacką z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w prawie bankowym (specjalizacja: umowy kredytu denominowanego oraz indeksowanego), prawie cywilnym, prawie karnym oraz prawie rodzinnym reprezentując klientów na sali sądowej, jak również poza nią. W swojej pracy korzysta z połączenia szerokiej wiedzy prawniczej, umiejętności biznesowych i mediacyjnych, które stale rozwija. Skuteczny prawnik i negocjator osiągający najlepsze możliwe wyniki dla swoich klientów. Prywatnie miłośniczka nurkowania, wspinaczki oraz motocrossu.

Specjalizacje

Prawo Bankowe

● Analiza umów kredytowych (specjalizacja w kredytach frankowych) oraz umów o poliso lokaty

● Reprezentacja Klientów przed instytucjami finansowymi

● Prowadzenie mediacji i negocjacji przedsądowych

● Reprezentacja w postępowaniach sądowych w sporach z instytucjami finansowymi

Prawo Cywilne

● Reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych
● Prowadzenie mediacji i negocjacji przedsądowych
● Sporządzanie pozwów i wezwań przedsądowych
● Konsultacje dla firm i osób fizycznych w szerokim spektrum prawnym

Wywłaszczenie Nieruchomości

● Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
● Uzyskanie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub znacjonalizowane przez Państwo Polskie

Prawo Nowych Technologii

● Analiza i sporządzanie umów przenoszących prawa, umów licencyjnych oraz innych umów w obrocie prawami własności intelektualnej dla firm korzystających z nowoczesnych technologii
● Doradztwo dla dostawców oprogramowania i firm IT
● Negocjacje kontraktów IT
● Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących korzystania z prawa własności intelektualnej
● E-commerce - sporządzanie regulaminów oraz polityki prywatności dla sklepów internetowych

Prawo Rodzinne

● Rozwód
● Alimenty
● Separacja
● Władza rodzicielska oraz kontakty z dziećmi
● Unieważnienie małżeństwa
● Przysposobienie
● Ubezwłasnowolnienie

Prawo Karne

● Obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych
● Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem

Prawo Autorskie

● Sporządzanie i analiza licencji oraz umów przenoszących prawa autorskie
● Reprezentacja twórców w sporach z podmiotami naruszającymi prawa autorskie
● Uzyskiwanie odszkodowań z tytułu naruszenia praw autorskich

Prawo Spadkowe

● Stwierdzenie nabycia spadku
● Dział spadku
● Uzyskanie należnego zachowku
● Konsultacje dotyczące dziedziczenia, sporządzania testamentu, zabezpieczenia interesów majątkowych

Wynagrodzenie

» Koszty adwokackie są bardzo zróżnicowane, zależne od wartości przedmiotu sporu, rodzaju sprawy, nakładu pracy adwokata. Nasza kancelaria oferuje rozwiązania, które zachęcają do skorzystania z pomocy profesjonalistów. Jesteśmy kreatywni i elastyczni w ustaleniach dotyczących opłat. Jeśli klient znajduje się trudnej sytuacji materialnej, rozłożymy jego należność na dogodne raty. «

Pro Bono

» Kancelaria oferuje usługi prawne dla organizacji non profit działających na rzecz zwierząt. Przepisy dotyczące ich ochrony są ważnym elementem, który pozwala uczynić świat lepszym miejscem. Przecieramy szlak dla silniejszego egzekwowania przepisów i humanitarnego traktowania tych, którzy nie mogą sami bronić swoich praw. Kompleksowe doradztwo, reprezentacja w sądzie oraz osobiste interwencje tam, gdzie nie chcą słuchać. Poświęcimy swój czas, umiejętności i doświadczenie, całkowicie rezygnując z wynagrodzenia. «

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA MAO
ul. Kornela Ujejskiego 7/3
30-102 Kraków

Adwokat Michalina Adamczyk
tel.: +48 723 757 507
e-mail: michalina.adamczyk@kancelaria-mao.pl